Offentlig upphandling
från A till Ö

Den här boken är ett måste för alla som på något sätt arbetar med offentlig upphandling. Den förklarar cirka 1 100 upphandlingsbegrepp, redogör för relevanta rättsfall och beskriver upphandlingsprocessen.

Många av begreppen som behandlas har sitt ursprung i de fyra upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LOV, men även begrepp från kontraktsrätt och förvaltningsrätt beskrivs och förklaras.

Offentlig upphandling från A till Ö är ett ovärderligt stöd för alla som snabbt vill sätta sig in i enskilda begrepp eller i delar av/hela upphandlingsprocessen. Läs mer →